Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWITKOWSKA

Aktualność danych:

KWITKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

kobiet

Męska forma nazwiska to KWITKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWITKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • podkarpackie21 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).