Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWOCZKO

Aktualność danych:

KWOCZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (72 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

78

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWOCZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie44 mężczyzn, 28 kobiet

  • małopolskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn, 17 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).