Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWON

Aktualność danych:

KWON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie mazowieckim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

72

kobiety

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.72.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).