Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku KWOSKA

Aktualność danych:

KWOSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (136 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

89

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Żeńska forma nazwiska to KWOSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska KWOSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie71 mężczyzn, 65 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).