Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku LANCKOROŃSKA

Aktualność danych:

LANCKOROŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to LANCKOROŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska LANCKOROŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).