Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku LASKOWSKA

Aktualność danych:

LASKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (2813 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13795 osób, z czego:

13795

kobiet

Męska forma nazwiska to LASKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

84. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska LASKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie752 kobiety

 • kujawsko-pomorskie1241 kobiet

 • lubelskie443 kobiety

 • lubuskie309 kobiet

 • łódzkie545 kobiet

 • małopolskie308 kobiet

 • mazowieckie2813 kobiet

 • opolskie140 kobiet

 • podkarpackie274 kobiety

 • podlaskie722 kobiety

 • pomorskie1436 kobiet

 • śląskie712 kobiet

 • świętokrzyskie413 kobiet

 • warmińsko-mazurskie781 kobiet

 • wielkopolskie915 kobiet

 • zachodniopomorskie697 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).