Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku LECIEJEWSKI

Aktualność danych:

LECIEJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (232 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 415 osób, z czego:

415

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to LECIEJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2518. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska LECIEJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie68 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie8 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie21 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie15 mężczyzn

  • wielkopolskie232 mężczyzn

  • zachodniopomorskie21 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).