Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MÓL

Aktualność danych:

MÓL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (950 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1938 osób, z czego:

960

kobiet

978

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2008. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1967. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MÓL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie93 mężczyzn, 93 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie6 mężczyzn, 12 kobiet

 • lubuskie25 mężczyzn, 14 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie516 mężczyzn, 434 kobiety

 • mazowieckie22 mężczyzn, 19 kobiet

 • opolskie13 mężczyzn, 8 kobiet

 • podkarpackie27 mężczyzn, 33 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie179 mężczyzn, 190 kobiet

 • świętokrzyskie27 mężczyzn, 26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: