Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁOCHOWSKA

Aktualność danych:

MŁOCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

50

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁOCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁOCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie25 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • wielkopolskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).