Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁOCZEK

Aktualność danych:

MŁOCZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (70 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

63

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁOCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie16 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie40 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).