Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁOCZYŃSKI

Aktualność danych:

MŁOCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MŁOCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁOCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie8 mężczyzn

  • pomorskie11 mężczyzn

  • wielkopolskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).