Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODAK

Aktualność danych:

MŁODAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

51

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie21 mężczyzn, 16 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).