Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODAWSKA

Aktualność danych:

MŁODAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (389 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 909 osób, z czego:

909

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁODAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2064. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubuskie29 kobiet

 • łódzkie43 kobiety

 • małopolskie45 kobiet

 • mazowieckie118 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie47 kobiet

 • świętokrzyskie389 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie27 kobiet

 • zachodniopomorskie45 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: