Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODECKA

Aktualność danych:

MŁODECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

146

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁODECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie27 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie13 kobiet

 • podkarpackie19 kobiet

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • wielkopolskie20 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).