Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODKOWSKA

Aktualność danych:

MŁODKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁODKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie19 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).