Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODKOWSKI

Aktualność danych:

MŁODKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

78

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MŁODKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubelskie8 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie20 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).