Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODOŻEŃCA

Aktualność danych:

MŁODOŻEŃCA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

12

kobiet

7

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.71.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2926. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODOŻEŃCA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).