Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODOCHOWSKA

Aktualność danych:

MŁODOCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to MŁODOCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODOCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • podkarpackie9 kobiet

  • pomorskie12 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).