Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODOJEWSKI

Aktualność danych:

MŁODOJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (17 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MŁODOJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODOJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).