Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODZIŃSKA

Aktualność danych:

MŁODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (94 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 492 osoby, z czego:

492

kobiety

Męska forma nazwiska to MŁODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2477. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie18 kobiet

 • małopolskie15 kobiet

 • mazowieckie49 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie45 kobiet

 • pomorskie54 kobiety

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie59 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie94 kobiety

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: