Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODZIANKOWSKI

Aktualność danych:

MŁODZIANKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MŁODZIANKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODZIANKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).