Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODZIEJEWSKA

Aktualność danych:

MŁODZIEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (95 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

201

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁODZIEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODZIEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie17 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie10 kobiet

  • mazowieckie95 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie17 kobiet

  • wielkopolskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).