Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODZIENIEWSKI

Aktualność danych:

MŁODZIENIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MŁODZIENIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODZIENIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).