Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁODZIKOWSKA

Aktualność danych:

MŁODZIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (90 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 261 osób, z czego:

261

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁODZIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2708. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁODZIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie43 kobiety

  • lubelskie19 kobiet

  • lubuskie7 kobiet

  • mazowieckie17 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie90 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: