Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁOTKOWSKA

Aktualność danych:

MŁOTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (135 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 483 osoby, z czego:

483

kobiety

Męska forma nazwiska to MŁOTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2486. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁOTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie42 kobiety

 • kujawsko-pomorskie59 kobiet

 • lubelskie14 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie26 kobiet

 • małopolskie32 kobiety

 • mazowieckie135 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • pomorskie22 kobiety

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).