Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁUDZIŃSKA

Aktualność danych:

MŁUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • świętokrzyskie16 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).