Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁUDZIKOWSKA

Aktualność danych:

MŁUDZIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie mazowieckim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁUDZIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁUDZIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).