Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁYNARCZAK

Aktualność danych:

MŁYNARCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (115 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 304 osoby, z czego:

159

kobiet

145

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2788. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁYNARCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie31 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie41 mężczyzn, 44 kobiety

  • zachodniopomorskie56 mężczyzn, 59 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: