Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MŁYNOWSKA

Aktualność danych:

MŁYNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to MŁYNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MŁYNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • podlaskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).