Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MACKIEWICZ

Aktualność danych:

MACKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (846 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6385 osób, z czego:

3322

kobiety

3063

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

686. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

730. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MACKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie330 mężczyzn, 363 kobiety

 • kujawsko-pomorskie75 mężczyzn, 84 kobiety

 • lubelskie242 mężczyzn, 207 kobiet

 • lubuskie161 mężczyzn, 176 kobiet

 • łódzkie100 mężczyzn, 103 kobiety

 • małopolskie54 mężczyzn, 58 kobiet

 • mazowieckie413 mężczyzn, 433 kobiety

 • opolskie50 mężczyzn, 38 kobiet

 • podkarpackie81 mężczyzn, 68 kobiet

 • podlaskie300 mężczyzn, 305 kobiet

 • pomorskie202 mężczyzn, 195 kobiet

 • śląskie150 mężczyzn, 155 kobiet

 • świętokrzyskie59 mężczyzn, 56 kobiet

 • warmińsko-mazurskie409 mężczyzn, 366 kobiet

 • wielkopolskie56 mężczyzn, 68 kobiet

 • zachodniopomorskie211 mężczyzn, 255 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: