Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MADSEN

Aktualność danych:

MADSEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

71

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MADSEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).