Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MALCZEWSKA

Aktualność danych:

MALCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (424 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2191 osób, z czego:

2191

kobiet

Męska forma nazwiska to MALCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1077. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MALCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie173 kobiety

 • kujawsko-pomorskie109 kobiet

 • lubelskie93 kobiety

 • lubuskie35 kobiet

 • łódzkie170 kobiet

 • małopolskie82 kobiety

 • mazowieckie424 kobiety

 • opolskie49 kobiet

 • podkarpackie43 kobiety

 • podlaskie36 kobiet

 • pomorskie95 kobiet

 • śląskie266 kobiet

 • świętokrzyskie48 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie248 kobiet

 • zachodniopomorskie95 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: