Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MALKA

Aktualność danych:

MALKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (212 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 616 osób, z czego:

317

kobiet

299

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2649. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2642. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MALKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie96 mężczyzn, 116 kobiet

  • mazowieckie89 mężczyzn, 97 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie25 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: