Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MARIN

Aktualność danych:

MARIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

43

kobiety

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.65.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MARIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: