Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MARQUES

Aktualność danych:

MARQUES – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (3 osoby), podlaskim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

22

kobiety

11

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MARQUES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL