Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MARTINS

Aktualność danych:

MARTINS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

46

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MARTINS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).