Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MATIAS

Aktualność danych:

MATIAS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 371 osób, z czego:

193

kobiety

178

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2773. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MATIAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 mężczyzn, 40 kobiet

 • lubuskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie27 mężczyzn, 21 kobiet

 • mazowieckie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 9 kobiet

 • podkarpackie13 mężczyzn, 13 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie27 mężczyzn, 27 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: