Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MELAŃCZUK

Aktualność danych:

MELAŃCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

67

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MELAŃCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie25 mężczyzn, 26 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).