Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIAŚKIEWICZ

Aktualność danych:

MIAŚKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 292 osoby, z czego:

156

kobiet

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIAŚKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie90 mężczyzn, 99 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).