Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIANECKA

Aktualność danych:

MIANECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

72

kobiety

Męska forma nazwiska to MIANECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIANECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • mazowieckie18 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).