Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIANOWSKA

Aktualność danych:

MIANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (323 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 729 osób, z czego:

729

kobiet

Męska forma nazwiska to MIANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2237. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie41 kobiet

 • małopolskie25 kobiet

 • mazowieckie323 kobiety

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie26 kobiet

 • podlaskie39 kobiet

 • pomorskie30 kobiet

 • śląskie36 kobiet

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie23 kobiety

 • wielkopolskie37 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: