Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIARCZYŃSKA

Aktualność danych:

MIARCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

kobiet

Męska forma nazwiska to MIARCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIARCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie23 kobiety

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie8 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).