Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIARECKA

Aktualność danych:

MIARECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (83 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to MIARECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIARECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie83 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie7 kobiet

  • śląskie27 kobiet

  • świętokrzyskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).