Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIARECKI

Aktualność danych:

MIARECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

3

kobiety

152

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIARECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2789. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIARECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie84 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie11 mężczyzn

  • śląskie24 mężczyzn

  • świętokrzyskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).