Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIAROWSKA

Aktualność danych:

MIAROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to MIAROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIAROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie15 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: