Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIASKOWSKA

Aktualność danych:

MIASKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to MIASKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIASKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubelskie8 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie14 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: