Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIASTKOWSKA

Aktualność danych:

MIASTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (106 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 293 osoby, z czego:

293

kobiety

Męska forma nazwiska to MIASTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2676. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIASTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie45 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie18 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie106 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie21 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).