Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICEWICZ

Aktualność danych:

MICEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 373 osoby, z czego:

201

kobiet

172

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2769. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie24 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie16 mężczyzn, 28 kobiet

 • podkarpackie5 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie47 mężczyzn, 40 kobiet

 • pomorskie11 mężczyzn, 14 kobiet

 • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 19 kobiet

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: