Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŁÓW

Aktualność danych:

MICHAŁÓW – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

108

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŁÓW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie64 mężczyzn, 52 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).