Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŁCZYK

Aktualność danych:

MICHAŁCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

84

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŁCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • łódzkie11 mężczyzn, 21 kobiet

  • małopolskie18 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).